card

Үйлдвэрлэлийн бааз, заводын аюулгүй ажиллагаа №2

27,500

Бэлэн байхгүй

Үйлдвэрлэлийн бааз, заводын аюулгүй ажиллагааны нийтлэг шаардлага №2 цуврал самбарын удаах хэсгийг HSCT бэлтгэн, хүргэж байна.

Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

HSCT ХХК

Тоо

Үнийн санал