card

Багийн ажиллагаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сайжруулдаг

27,500

Бэлэн байхгүй

Багийн ажиллагаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сайжруулдаг. Бие биедээ анхаарал тавьж, хэлж зөвлөж ажилласнаар аюулгүй ажиллагааны мэдлэг хурдан түгдэг.
 Манай оюуны өмчийг хуулбарлахыг хориглоно. Оюуны өмчийг хүндэтгэн, манайхаар үйлчлүүлдэг бүх харилцагч нартаа баярлалаа.

Тоо

Үнийн санал