Галын аюулгүй ажиллагааны самбар хийлээ.

Өөрсдийн 14 жилийн туршлагадаа үндэслэн, галаас урьдчилан сэргийлэх, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээг илүү тодорхой оруулан, ойлгомжтой тайлбарлаж Галын аюулгүй ажиллагааны самбар хийв. HSCT-ийн галын аюулгүй ажиллагааны самбарын давуу талууд:

  • Бүх зургийг компьютер дээр вектор аргаар зурсан, ямар ч зураг интернетээс шууд хуулж тавиагүй. Нэг стандарт зурагтай, жигд харагддаг, өнгө үзэмжтэй.
  • Б.Ганжигүүрийн ХАБЭА-н 14 жилийн туршлагыг шингээж бүтцийг урласан.
  • Гал гарах үеийн арга хэмжээг сайтар тодорхойлсон.
  • Өнгө үзэмжтэй.
  • Олноор захиалах тохиолдолд байгууллагын лого оруулан, доторхи бүтцийг танай байгууллагын үйл ажиллагаатай уялдуулан өөрчилж болно.