card
Баяр ёслол, спортын арга хэмжээний үеэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал сахиулах нь зөв үү?

Баяр ёслол, спортын арга хэмжээний үеэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал сахиулах нь зөв үү?

Спортын гэмтлүүд, байгууллагын арга хэмжээний үед аюулгүй байдал сахиулах

Дэлгэрэнгүй
Авто замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохио хэрэглэх дүрэм

Авто замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохио хэрэглэх дүрэм

MNS4596:2014 Замын гэрлэн дохио, тэмдэг, хашилт хэрэглэх

Дэлгэрэнгүй
Газар хөдлөлтийн хичээл

Газар хөдлөлтийн хичээл

Газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээ

Дэлгэрэнгүй
1998 оны ХАБЭА-н ном

1998 оны ХАБЭА-н ном

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөл

Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ ба эрсдэлийн удирдлагын сургалтын багц by OSHMI

Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ ба эрсдэлийн удирдлагын сургалтын багц by OSHMI

Эрсдэлийн үнэлгээ ба эрсдэлийн удирдлагын сургалтын багц

Дэлгэрэнгүй