Гэрээт байгууллагуудад ямар хяналт тавьж болдог вэ?

Гэрээт байгууллагуудад ямар хяналт тавьж болдог вэ?

Гэрээт ханган нийлүүлэгчид тавих ХАБЭА-н шаардлагууд

Дэлгэрэнгүй
ХАБЭА-н зөвлөл Компанид хэрэгтэй юу?

ХАБЭА-н зөвлөл Компанид хэрэгтэй юу?

ХАБЭА зөвлөлийн талаархи практик аргачлал

Дэлгэрэнгүй
Can hard hat color improve Safety Culture?

Can hard hat color improve Safety Culture?

Can hard hat color improve Safety Culture?

Дэлгэрэнгүй
Хууль, стандартыг биелүүлснээр осол буурдаггүй

Хууль, стандартыг биелүүлснээр осол буурдаггүй

Хууль, стандартыг биелүүлснээр осол буурдаггүй

Дэлгэрэнгүй
Канад улсын үйлдвэрлэлийн осол, нас баралтын талаар 2018 оны тайлан (татаж авах)

Канад улсын үйлдвэрлэлийн осол, нас баралтын талаар 2018 оны тайлан (татаж авах)

Канад улсын үйлдвэрлэлийн осол, нас баралтын талаар 2018 оны тайлан (татаж авах)

Дэлгэрэнгүй
Осол гэмтлийн тандалтын тайлан - 2017 он (татаж авах)

Осол гэмтлийн тандалтын тайлан - 2017 он (татаж авах)

Осол гэмтлийн тандалтын тайлан - 2017 он (татаж авах)

Дэлгэрэнгүй
Бохирын худагт ажиллахад өгөх зөвлөгөө

Бохирын худагт ажиллахад өгөх зөвлөгөө

Бохирын худагт ажиллахад өгөх зөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Өндрөөс унах аюулын тухай гарын авлага (татаж авах)

Өндрөөс унах аюулын тухай гарын авлага (татаж авах)

Өндрөөс унах аюулын тухай гарын авлага (татаж авах)

Дэлгэрэнгүй
ХАБЭА-н самбарыг хэрхэн хэрэглэдэг вэ?

ХАБЭА-н самбарыг хэрхэн хэрэглэдэг вэ?

ХАБЭА-н самбарыг хэрхэн хэрэглэдэг вэ?

Дэлгэрэнгүй
ХАБЭА-н зурагт хуудас хэрхэн бүтдэг вэ?

ХАБЭА-н зурагт хуудас хэрхэн бүтдэг вэ?

ХАБЭА-н зурагт хуудас хэрхэн бүтдэг вэ?

Дэлгэрэнгүй
Хүн бүр асуудлыг өөр өөр нүдээр хардаг

Хүн бүр асуудлыг өөр өөр нүдээр хардаг

Хүн бүр асуудлыг өөр өөр нүдээр хардаг

Дэлгэрэнгүй
ХАБЭА-н сургалт биднийг ХАБЭА-н ажилтан болгодоггүй.

ХАБЭА-н сургалт биднийг ХАБЭА-н ажилтан болгодоггүй.

ХАБЭА-н сургалт биднийг ХАБЭА-н ажилтан болгодоггүй.

Дэлгэрэнгүй
Надад мөрөөдөл бий “Осолгүй ажлын байр”

Надад мөрөөдөл бий “Осолгүй ажлын байр”

Надад мөрөөдөл бий “Осолгүй ажлын байр”

Дэлгэрэнгүй