card
Газар хөдлөлтийн хичээл

Газар хөдлөлтийн хичээл

Газар хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээ

Дэлгэрэнгүй
1998 оны ХАБЭА-н ном

1998 оны ХАБЭА-н ном

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөл

Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ ба эрсдэлийн удирдлагын сургалтын багц by OSHMI

Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ ба эрсдэлийн удирдлагын сургалтын багц by OSHMI

Эрсдэлийн үнэлгээ ба эрсдэлийн удирдлагын сургалтын багц

Дэлгэрэнгүй
ҮЗЛЭГИЙН ХУУДАС ашиглахын давуу талууд

ҮЗЛЭГИЙН ХУУДАС ашиглахын давуу талууд

Үзлэгийн хуудас хэрэглэх давуу талууд

Дэлгэрэнгүй
Өндөрт ажиллах зөвшөөрөл

Өндөрт ажиллах зөвшөөрөл

Өндрийн ажлын зөвшөөрөл

Дэлгэрэнгүй
Эрүүл ахуйн ажилтныг ажиллуулах журам

Эрүүл ахуйн ажилтныг ажиллуулах журам

ЭРҮҮЛ АХУЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНЫГ АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ

Дэлгэрэнгүй
Галын идэвхтэний үүрэг хариуцлага

Галын идэвхтэний үүрэг хариуцлага

Галын идэвхтэн онцгой байдлын үед хэрхэн ажиллах практик зөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Пайзлах, цоожлох журам

Пайзлах, цоожлох журам

Пайз цоож ашиглах журам

Дэлгэрэнгүй