Амьдралын хэрэгцээ

Алдарт сэтгэл судлаач Маслов хүний амьдралын хэрэгцээг 5 үе шаталбараар дүрсэлсэн. Эдгээр хэрэгцээ нь доороосоо дээш хангагдах бөгөөд хэрэв хүний хамгийн анхдагч хэрэгцээ болох доод 2 хэрэгцээ хангагдахгүй бол хүн сэтгэл зүйн болон оюун ухааны хэрэгцээгээ хангаж чаддаггүй байна.

Б.Ганжигүүр, "Эйч Эс Си Ти" ХХК