Эрсдэлийн удирдлага (татаж авах)

Эрсдэл бол осолд хүргэдэг хүчин зүйл билээ. Эрсдэлийг зөв удирдах нь осол гарахаас урьдчилан сэргийлдэг. Үүнтэй холбоотой Лейтон компанийн "Эрсдэлийн удирдлага" гэдэг журмыг орууллаа. Эндээс татаж авна уу.

Б.Ганжигүүр, "Эйч Эс Си Ти" ХХК