Анхны тусламжийн хайрцаганд байдаг зүйлс

Анхны тусламжийн хайрцаганд "байж болох" зүйлсийн жагсаалт. Шаардлагатай гэсэн үг хэрэглэсэнгүй, жишээ нь: манайд ямар нэг эм хайрцаганд хийдэггүй, хэн ямар эмнээс харшилтайг нь мэдэхгүй тул эрсдэл гаргахыг хүсдэггүй. 10-аад жилийн өмнө өвчин намдаагч анхны тусламжийн хайрцагнаас маань алга болоод байж билээ, яав ийв гээд хайсан чинь хэсэг нөхдүүд шартахаараа л өвчин намдаагч уугаад байсан байх юм. Сонин сонин зүйл их болноо, доорхи жагсаалтыг санаа аваарай хэмээн орууллаа:

Б.Ганжигүүр, "Эйч Эс Си Ти" ХХК