"Химийн хорт болон аюултай бодис"-ын гарын авлагыг эндээс татаж авна уу. Эмхэтгэсэн: Л.Жаргалсайхан, Б.Алтангадас