Ослын ил ба далд зардал

Ил зардал - Торгууль, нөхөн төлбөр

Далд зардал - Ослын судалгаа, Илүү цагаар өөр ажилчин ажиллуулах, шинэ хүн олох, сургах, мэргэшүүлэх, эвдэрсэн тоног төхөөрөмжийг засах, үйлдвэрийн сул зогсолт, ажилчдын айдас, захиргааны зардлууд, бизнесийн нэр хүнд унах...

Б.Ганжигүүр, "Эйч Эс Си Ти" ХХК