Автомашины дугуйн эрсдэлийн үнэлгээ (татаж авах)

"Трансвест Монголиа" ХХК-н ХАБЭА-н ахлах ажилтан Б.Цогтбаяр автомашинуудынхаа дугуйн дээр эрсдэлийн үнэлгээ хийснийг энд хавсаргалаа. Санаа авах зүйл байвал хараарай. Эрсдэлийн үнэлгээ гэхээр олон арван хуудас байхаасаа илүүтэйгээр чанартай бөгөөд цомхон байх нь удирдлагуудын цагийг хэмнэн, хурдан хугацаанд шийдвэр гаргуулж чаддаг.

Б.Ганжигүүр, "Эйч Эс Си Ти" ХХК