Эрсдэлийн үнэлгээний товчхон зөвлөмж (татаж авах)

Эрсдэлийн үнэлгээний товчхон зөвлөмжийг эндээс татаж авна уу.

Б.Ганжигүүр, "Эйч Эс Си Ти" ХХК