Эрсдэлийн үнэлгээ - Бульдозер, Грейдер (татаж авах)

Бульдозер болон Грейдер дээр хийсэн "чанартай" эрсдэлийн үнэлгээ. Зураг хөрөг энэ тэр бол ярих зүйл алга. Эндээс татаж авна уу.