4G сүлжээтэй тэмдэг - Хөдөө орон нутгийн замуудад

Сайн үйлчлүүлэгч Unitel-ийнхээ хүсэлтээр "4G сүлжээтэй" замын цацруулагчтай тэмдгийг гэрээгээр заагдсан хугацаанаас өмнө үйлдвэрлэн, хүлээлгэж өгч 1 жилийн баталгаа олголоо. Бид чанартай үйлдвэрлэхийн төлөө мэрийдэг.