ХАБЭА-н тогтолцоог нэвтрүүлэх аргачлал (татаж авах)

ХАБЭА-н тогтолцоог нэвтрүүлэх аргачлал нь ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцооны бүтэц, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх арга замыг дүрслэн үзүүлсэн болно. Үүний тулд Германы ХАБЭА-н туршлагыг олон улсын стандартын хамт ашигласан бөгөөд эл аргачлалын бүтэц болон хэрэгжүүлэх алхмыг ерөнхийдөө бусад бүх салбарт нийцүүлэн хэрэглэх боломжтой. Гэхдээ энэхүү хувилбарыг монголын уул уурхайн салбар, түүний олон талын онцлог, учирж болзошгүй аюул эрсдэл болон бүтэц зохион байгуулалтын шинж тэмдгийг харгалзан боловсруулсан юм. Эндээс татаж авна уу.