МУ-ын стандартуудын жагсаалт - 2015

2015 оны байдлаарх МУ-ын нийт стандартуудын жагсаалтыг эндээс татаж авна уу. 102-р хуудас буюу 13.020 гэсэн ангилал, 13-р бүлгээс "Хүрээлэн буй орчин, Эрүүл мэндийн хамгаалал, Аюулгүй байдал" бүлэг стандартууд эхэлж байгаа...