Өндрөөс унах аюулын тухай гарын авлага (татаж авах)

АНУ-ын OSHA-аас (тэдний МХЕГ) гаргасан Өндрөөс унах аюулын тухай гарын авлагыг эндээс татаж авна уу. Англи хэл дээр, Файлын хэмжээ: 2mb. Сонирхолтой санагдсан зүйл:

  • Хэдэн метрээс хэр хурдан унадаг.
  • Өндрөөс унах аюулыг таних тухай асуултууд
  • Ямар ямар уналтаас хамгаалах хэрэгсэл байдаг
  • Ямар арга хэмжээ ажлын байран дээр зохиож болох тухай
  • Байгууллагууд хэрхэн хаалт хамгаалалт тавьсан талаархи зураг... оржээ.