Осол гэмтлийн тандалтын тайлан - 2017 он (татаж авах)

Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвөөс гаргасан "Осол гэмтлийн тандалтын тайлан - 2017 он"-г эндээс татаж авна уу.

Жич: Бүх төрлийн гэмтлийн тухай өгүүлсэн байгаа бөгөөд үйлдвэрлэлийн осол гэж тодорхойлсон хэсэг байхгүй болно. Гэхдээ гэмтлүүдийн давтамж, шалтгаан, ангиллыг их сайн хийсэн байна.

Хэл: Монгол, хэмжээ: 1,5mb