HSCT эх орондоо хийж чадлаа.

Осолгүй ажилласан өдөр, цаг (Injury free days and man-hours) харуулдаг ХАБ-ын электрон самбар.

1️⃣Нүүр зураг хуулрахгүй, зурагдахгүй, гандахгүй. Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр эх зургийг жил тутам сольж болно.

2️⃣Электрон схемийг эх орондоо програмчилж, эх хавтанг нэг нэгээр нь сольж, залгаж болохоор бүтээсэн. 6 сарын баталгаат хугацаатай. Хурдан хугацаанд засварлаж болно.

3️⃣Зөвхөн танай байгууллагад зориулсан таны зураглалаар зөвхөн танд зориулан дурын хэмжээгээр үйлдвэрлүүлэх боломжтой (нэмэлт төлбөр төлөгдөнө).

4️⃣Алсын удирдлагаар осолгүй ажилласан цаг болон өдрүүдийг өөрчилдөг.

.