Стандарт ХАБЭА-н тэмдэг тэмдэглэгээнүүд

2013 оноос хойш дэлхийн ХАБЭА-н тэмдэг тэмдэглэгээний стандартуудад ихээхэн өөрчлөлт орсон. Жишээ нь: Аврах гарцын чиглэл заасан тэмдгийг гэхэд фосфортой материалаар хийдэг болов (тог тасарсан нөхцөлд харанхуйд гэрэлтдэг)... Бүх зураг, дүрслэлүүд ISO 7010 стандартад шилжин, хүмүүст аюулын талаар дэлгэрэнгүй бичиж, тайлбарлан, дээд хэсгийн анхааруулах хэллэг тухайн аюулаас хамааран Аюултай, Болгоомжил, Анхаар хэмээн 5 төрлөөр өөрчлөгддөг болсон. Та бүхэн ХАБЭА-н тэмдэг тэмдэглэгээг Мэргэжлийн түвшинд хийлгэхийг хүсвэл HSCT ХХК-д хандаарай.

94047871, 94012004, 94017671