Автомашины дугуйн дээр хийсэн эрсдэлийн үнэлгээ

Та бүхэндээ жишээ болгох зорилгоор автомашины дугуйн дээр хийсэн эрсдэлийн үнэлгээг (Монгол хэл дээр) орууллаа. Эндээс татаж авна уу.