Ажлын аюулын дүн шинжилгээний загвар

Өндөр эрсдэлтэй ажил дээр ажилтан ажиллагсад хоорондоо ярилцан, ажлын дүн шинжилгээ хийдэг билээ. Үүнийг загварыг эндээс татаж авна уу. Өөрийн ажлын байранд тохируулан өөрчлөөрэй.