Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийг татаж авах хэлбэрээр орууллаа. Хэмжээ: 347kb, File: Word, Хэл: Монгол. Эндээс татаж авна уу.