Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийг татаж авах байдлаар орууллаа. Хэмжээ: 2MB, File: Word, Хэл: Монгол. Эндээс татаж авна уу.