Галын идэвхтэний үүрэг хариуцлага

Галын идэвхтэн онцгой байдлын үед хэрхэн ажиллах практик зөвлөгөө орууллаа. Хэмжээ: 8mb, Хэл: Монгол. Татаж авах

Б.Ганжигүүр

HSCT ХХК