Олон байгууллагуудад хувь хүний аюулыг илрүүлэх хуудсыг бүтээж өгчээ

Байгууллага бүрийн онцлог өөр өөр. Тухайн байгууллагын ажлын байран дээрхи эрсдэлүүдийг тооцож үзээд, онцлогт нь тохирсон Take 5, 5 Алхам хувь хүний дэвтрүүдийг бүтээж өгөв. Уг бүтээлүүд нь HSCT ХХК-н болон манай үйлчлүүлэгч нарын оюуны өмч тул хуулбарлахыг хориглоно. Үйлчлүүлсэн байгууллагууд: Энержи Ресурс, МАК, Orano, Naran Mandal, Таван Богд групп, Premium, Flsmidth, E-Mart, Murray, MSM, Эко Хэлхээ, VMR, Сайрам Булган, Эрч Майнинг, Талх Чихэр, MULA...