CU сүлжээ дэлгүүрийн самбарыг хийв

Премиум группын охин компани CU сүлжээ дэлгүүрийн агуулахад Түгээлтийн төвийн мэдээллийг самбарыг бүрэн хийж дуусгав.