Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүний тушаал №171

2000 оны 6-р сарын 19-ний өдөр ЭМЯ-ны 171-р тушаалаар батлагдсан "Химийн бодистой харьцаж ажилладаг ажилтанд олгох хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалт" батлах тухай тушаалыг татаж авах байдлаар орууллаа. Татаж авах