Осолгүй ажилласан өдөр харуулдаг ХАБ-ын самбар

770,000

HSCT эх орондоо хийж чадлаа.

1️⃣Нүүр зураг хуулрахгүй, зурагдахгүй, гандахгүй. Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр эх зургийг жил тутам сольж болно.

2️⃣Электрон схемийг эх орондоо програмчилж, эх хавтанг нэг нэгээр нь сольж, залгаж болохоор бүтээсэн. 6 сарын баталгаат хугацаатай. Хурдан хугацаанд засварлаж болно.

3️⃣Зөвхөн танай байгууллагад зориулсан таны зураглалаар зөвхөн танд зориулан дурын хэмжээгээр үйлдвэрлүүлэх боломжтой (нэмэлт төлбөр төлөгдөнө).

4️⃣Алсын удирдлагаар осолгүй ажилласан цаг болон өдрүүдийг өөрчилдөг.

Захиалгыг 9-р сарын 25-наас үйлдвэрлэнэ.

 

Үнийн санал авах