card

Гүйдэлд нэрвэгдсэн хүн үзүүлэх анхны тусламж

27,500

Гүйдэлд нэрвэгдсэн хүн үзүүлэх анхны тусламж, энэ нөхцөлд хэрхэн аюулгүй ажиллах тухай зааварласан ХАБЭА-н самбар маань бэлэн боллоо.

Үнийн санал авах