Суваг, шуудуу болон суурийн нүх ухах үеийн аюулгүй ажиллагаа

27,500

Гүйдэлд нэрвэгдсэн хүнийг хэрхэн зөөх, энэ нөхцөлд хэрхэн аюулгүй ажиллах тухай зааварласан ХАБЭА-н самбар маань бэлэн боллоо.

Үнийн санал авах