Гүүрэн кранаар ачаа өргөх шилжүүлэх гар дохио

27,500

Кранаар ачаа өргөх, буулгах гар дохиог стандартын дагуу бэлтгэлээ. Төрөл бүрийн материалаар хийлгэн, ажилтан ажиллагсаддаа танилцуулахыг хүсвэл HSCT-тэй холбогдоорой.

Үнийн санал авах